Fritidshem Ålen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi som arbetar på Ålen är:
Annelie Hedström, barnskötare
Pernilla Grahn, fritidspedagog
Marja Pesonen, förskollärare                                
Filip Johansson, resurs

 

Fritidshemmet Ålen är för barn i årskurs 3 som har fritidshemsplats. Vi delar lokaler med den öppna verksamheten dit alla barn i årskurs 4 till 6 är välkomna. Ålen finns i A - huset.

 Ålen är öppen varje skoldag från 14.00 till 18.00 och på lovdagar från 8.00 till 18.00. Öppna verksamheten är öppen från 14.00 till 17.00 och på lovdagar 10.00 till 17.00. För barn i årskurs F-3 som har fritidshemsplats finns morgonomsorg i skolans matsal varje dag från 06.30 till 08.00 tillsammans med barn från förskoleklass och årskurs 1.

Mellanmål äter 3:orna i matsalen måndag och torsdag cirka 14.30 och fredagar på avdelningen. Efter mellanmålet är vi ofta utomhus och har fri lek på gården. Efter utevistelsen får barnen välja om de vill vara kvar ute eller gå in.

Varje läsår inleder vi med ett populärt "lära-känna-läger" för de som börjar årskurs 3 och har plats på fritidshemmet veckan innan skolstart. Det blir ofta vid lägergården Mälarvik i Mälarbaden. Vi övernattar och har två härliga lägerdagar tillsammans och med mycket bad, fiske och andra sommaraktiviteter. Efter läsårets slut  har vi ett avslutningsläger på liknande vis.