Fritidshem

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Fritidshem

Fritidshemmen och skolan arbetar mot samma mål och kompletterar varandra. Fritidshemmen lägger stor vikt vid att främja barnens sociala utveckling och att stärka varje barns positiva självbild, så att de känner trygghet, gemenskap och samhörighet med kamrater och vuxna.

Vi arbetar för att barnen ska fungera bra i grupp, acceptera varandras olikheter och lära sig lösa konflikter på ett bra sätt. Vi vill att barnen tar egna initiativ till aktiviteter och tar ansvar för sig själva, för andra och miljön runt omkring. Vi vill även utveckla ett gott samarbete med föräldrarna.

Fritidshemmen vill att barnen ska
ha roligt tillsammans.
Vi arbetar med att skapa en miljö, där vi alla respekterar och visar hänsyn mot varandra samt kommunicerar på ett trevligt sätt.
Genom lek och sport utveckla sin motorik.

Våra fyra fritidshem Bläckfisken, Delfinen, Hajen och Ålen är för barn mellan 6 och10 år. Här är sammanlagt cirka 200 barn inskrivna.

Bläckfisken och Delfinen är för elever i F-1. Bläckfisken finns i D-huset och Delfinen finns i E-huset.

Ålen är för elever i åk 3 samt för den öppna verksamheten för 10-12 åringar. Ålens lokaler finns i hus A på övre plan.

Hajen är för elever i åk 2. Hajens lokaler finns i A-huset på nedre plan.

Morgonomsorg och frukost är i matsalen mellan 6.30 - 8.00.

Bläckfisken är stängningsavdelning där barnen samlas efter klockan 16.45 och har öppet till 18.00

Skolbarnsomsorgen stänger 2 dagar/termin.