Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Förskoleklass, fritidshem och alla klasser har egna föräldramöten.
Elev, förälder och ansvarig lärare träffas varje termin i ett samtal runt elevens individuella utvecklingsplan.

Lundbyskolans skolråd träffas varje termin. Skolrådet har en rådande funktion och består av föräldrar som varje klass väljer, rektor och fem personer från skolan.

Vi välkomnar alltid åsikter och synpunkter från föräldrar. Föräldrar är alltid välkomna att delta i den dagliga verksamheten i skolan.