Skolhälsovården

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

När eleverna börjar förskoleklass tar skolhälsovården över från barnavårdscentralen, BVC.
Hälsoundersökningar och vaccinationer gör vår skolsköterska Renée Mörkberg.
Elever och föräldrar är välkomna enligt överenskommelse.

Användbara länkar:
BRIS
Landstinget Sörmland