Vi som arbetar här

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Skolledning
TF  rektor Ingela Nilsson F-3 och fritidshemmen

Biträdande  rektor Iiris Kivistö åk 4-6 + öppna fritidsverksamheten + språkteamet

Administrativ chef Annette Johansson 

Expedition
Skoladm Lena Pettersson

Lärare/ Pedagoger

Fritidshem

Elevhälsa

Vaktmästare

Arne Winkler

Lokalvård
Anders Lindskog

Skolrestaurangen
Saimi Kuusela

Skolbibliotek
Bibliotekarie Anna Palm Kåberg

Biblioteksassistent Martina Nystedt

Lagersbergsskolan är en del av Eskilstuna barn- och utbildningsförvaltning där Hans Ringström är skolchef för grundskolan. Chef för hela barn- och utbildningsförvaltningen är Åsa Lundkvist.