Skolinspektionens granskning

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Skolinspektionen är den statliga myndighet som  har tillsynsansvar för förskolan, fritidshemmen, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Under läsåret 2013/2014 besökte Skolinspektionens Eskilstunas skolor.

Skolinspektionens tillsyn av Lagersbergsskolan  visade att skolan uppfyller alla krav inom de områden som granskades. Nedan kan du ta del av Skolinspektionens beslut:

Årskurs 4-6 beslut

Årskurs F-3 beslut