Telefonnummer

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Lagersbergsskolan Tfn: 016-710 12 08


Tryck för val av språk:
 1 för Svenska
 2 för Arabiska
 3 för Somaliska


-Tryck 1 för att komma till klasser och elevhälsa.
-Tryck 2 för att komma till annan verksamhet
 
Val 1. Klasser och elevhälsan
Tryck för val:
                             1 Elevhälsa            Tfn: 070-086 20 60
                             2 Språkverkstad     Tfn: 070-086 20 61
                             3 Förskoleklass      Tfn: 070-086 20 62
                             4 Åk 1                     Tfn: 070-086 20 63
                             5 Åk 2                     Tfn: 070-086 20 64
                             6 Åk 3                     Tfn: 070-086 20 65
                             7 Åk 4                     Tfn: 070-086 20 66
                             8 Åk 5                     Tfn: 070-086 20 67
                             9 Åk 6                     Tfn: 070-086 20 68
 

Val 2. Annan verksamhet
Tryck för val:
                             0 Öppen verksamhet           Tfn: 070-089 37 17
                             1 LFC morgon/em omsorg Tfn: 070-086 24 66
                             2 Eken                                  Tfn: 070-167 28 44
                             3 Studieverkstad                   Tfn: 070-089 34 52
                             4 Skolsköterska                    Tfn: 070-600 13 80
                             5 Kurator                                 Tfn: 070-089 37 16
                             6 Expedition                           Tfn: 070-089 37 15
                             7 Personalrum LB 1             Tfn: 016-710 16 31 
                             8 Kök                                       Tfn: 016-710 18 15
                             9 Rektor
- Tryck 1 för Ewa Kälvehed 4-6  Tfn: 073-950 88 08
- Tryck 2 för Tuija Zens       F-3 Tfn: 070-089 32 17
   Bitr. Rektor Susan Karlsson Tfn: 070-0893217
   Idrottenslärare Cecilia H E Tfn: 070-526 97 51
   Vaktmästare Arne Winkler Tfn: 710 16 30, 070-526 97 50 

   Vaktmästare Ronny Tfn: 070-0862685