Skapande skola

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Skapande skola finansieras av Svenska kulturrådet och är du intresserad av att läsa mer, så besök gärna deras hemsida: www.kulturradet.se

Inledning
Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

Syfte/ Mål med kultur i skolan 
Skolan ska genomsyras av kulturen, Sverige ska inte vara ett land där ens framtid bestäms av hur många böcker man hade i bokhyllan hemma eller hur ofta ens föräldrar tog en på teater. Genom estetiska lärprocesser växer barnets naturliga lust för att lära, och ojämlikheten i skolsystemet utjämnas”.         www.regeringen.se/sb/d/1945                    

Läsåret 15/16
Lagersbergsskolan har ansökt och beviljats statliga pengar för att utöka och fördjupa kulturella och konstnärliga uttryck på skolan. Vårt mål är att lägga upp ett arbete där elever och lärare träffas några gånger per termin och arbetar aktivt kring kulturfrågor och kulturevenemang. Tanken är att alla våra klasser ska ta del av kulturella inslag och koppla dem till skolämnena.

Vi hoppas och tror att Skapande skola-projekt ökar elevernas och lärarnas intresse för kultur och så småningom leder till att kulturlivet känns som en naturlig och återkommande del av skolans arbete. Vi kan se att elever som har möjlighet at ta del av det kulturella utbudet  inspireras  och tycker om de aktiviteter som vi, tack vare bidraget har möjlighet att erbjuda dem. Kulturen är språkutvecklande och sätter igång elevernas fantasi och berikar människans och öppnar upp för andra tankesätt. Våra värderingar förmedlas med hjälp av kulturarvet som kommer från skönlitteratur, film, teater och konst. Vi ser att det är viktigt att eleverna någon gång under sin tid på Lagersbergsskolan få uppleva en teaterföreställning eller se en utställning på ett museum. Viktigt är också för eleverna att se det kulturella arbetet som utförs i skolan med "världen utanför"

Exempel på aktiviteter under höstterminen 2015: 
   

  • Foto och eget skapande på museum

  • Dans  med danspedagoger

  • Konst, bild och form med konstpedagoger

  • Slöjd, hantverk och design med föreningen "Svenska spetsar"

  • Teater och drama med en teaterkonsult

  • Skapande skrivande med en poet