Verksamhetsplan team 2-3

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

Förtydliga bilden av elevfrånvaron och sätta in rätt åtgärder för att minska den ogiltiga frånvaron.

I år 2 och 3 dokumenteras all frånvaro dagligen och vi tar kontakt med hemmet vid oanmäld frånvaro under förmiddagen. Närvaroansvarig följer upp frånvaron i teamet och ser till att handlingsplanen följs samt rapporterar till skolledningen en gång/månad.

Ökad måluppfyllelse i samtliga ämnen
För att öka måluppfyllelsen för alla elever gör vi diagnoser regelbundet, arbetar i grupper med färre elever och nivågrupperade läsgrupper. Vi har läxhjälp varje vecka och regelbunden uppföljning på EHT för att säkerställa att det finns relevanta åtgärder insatta för de elever som riskerar att inte nå målen.

Ökad motivation och lust att lära.
Genom ett positivt och varierande arbetssätt där vi blandar teoretisk och laborativundervisning både i klassrummet och utomhus samt låter eleverna vara delaktiga i utformandet av LPP:er ( Lokal Pedagogisk Planering) .

 Fritidshemmets utbildningsuppdrag
Möjliggöra tid för Fritidspersonalen kontinuerligt ska vara med på våra planeringar.
Lokal Pedagogisk Planering (LPP) skrivs för verksamheten.