Ordningsregler och konsekvenser

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På varje skola ska det finnas regler som syftar till att skapa arbetsro i skolan. Ordningsreglerna ska fungera som verktyg för lärarna att skapa arbetsro i skolan. De ska också ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt föräldrar om förhållanden eller situationer som rör miljön i skolan.

Läs våra ordningsregler här:

Ordningsregler

Översättningar

Somaliska
Arabiska