Mål och handlingsplan för pedagogiska måltider

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Måltiden ska vara en trevlig stund som främjar den sociala samvaron mellan vuxnaoch barn/elever. Goda matvanor grundläggs vid tidig ålder, och kan bidra till en god hälsa. Därför behöver barnen/eleverna stöd av vuxna som fungerar som förebilder.Syftet med måltiderna är att barnen/eleverna ska få en positiv upplevelse och en naturlig inställning till mat. Läs här