Handlingsplan vid våld eller hot om våld mot och mellan barn

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

I skolans verksamheter händer det att hot och våld förekommer i situationer som är svåra att överblicka. På skolgård, i omklädningsrum eller korridorer har vi därför skärpt uppmärksamhet. Hur skolan agerar om hot och våld situationer uppstår, kan du läsa om här. Läs här