Handlingsplan vid elevs frånvaro, information till elev och vårdnadshavare

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Skolplikt gäller för alla barn mellan 7 och 16 år. Skolan arbetar för alla barns rätt till skola och att barnets bästa ska komma i främsta rummet. Upprepad frånvaro från skolan är ofta ett första tecken på att barnet inte mår bra. Om klasslärare/mentor i samtal och samverkan med elev och vårdnadshavare inte kommer tillrätta med frånvaron arbetar skolan vidare enligt en modell som du kan läsa om här. Läs här