Handlingsplan för att underlätta arbetet mellan skola, föräldrar och individ och familjeomsorgen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Handlingsplanen är tänkt att användas vid våldshändelser, trakasserier och skadegörelse på skolan.Handlingsplanen är tänkt som en riktlinje vid sådana händelser. Fört mer information Läs här!