Information kring ämnet idrott och hälsa

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Jag vill be er föräldrar om hjälp när det gäller att klargöra vad som gäller för att uppnå målen i ämnet idrott- och hälsa. Tyvärr är det flera elever som riskerar att inte nå målen.

• För att delta i undervisningen krävs det att eleverna byter om till idrottskläder.
Det innebär andra kläder än de eleverna har på sig under resten av skoldagen.
Exempel på idrottskläder kan vara  shorts, T-shirt, strumpor och skor.

• Eleverna deltar i alla fysiska aktiviteter utifrån sina förutsättningar. Ämnet innefattar även teoretiska övningar och skriftliga tester/prov.

• Efter genomförd lektion finns tid avsatt för att sköta sin hygien. Alla ska duscha och byta tillbaka till de vanliga kläderna. För de elever som tycker att det är jobbigt att duscha tillsammans med andra finns möjlighet att duscha iförd underkläder eller badkläder.

• Elever som inte byter om och duschar når ej målen i ämnet idrott- och hälsa.

 Hälsningar Madeleine, Jafar och Alfred

Översättning
Somalisk
Arabisk