Veckobrev vecka 15

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Hej!

Den här veckan:
Denna vecka har vi avslutat NTA-arbetet. Barnen har nu bekantat sig med olika sätt att mäta och vi har pratat mycket om vikten av att mäta från en startlinje. Som hemuppgift får barnen mäta föremål hemma med mätstickan som vi skickar med.

Veckans bokstav har varit P. Barnen har lärt sig mer om yrket polis. Vi har även tränat på att veta vad ett ord är och vad en mening är. Vi pratar om att ordet är namnet på någonting och att en mening är flera ord som berättar någonting.

I matten har vi pratat om och laborerat med subtraktion (minus). Vi repeterar även former och begrepp (såsom fler-färre, dubbelt och hälften).

Info:
Nu börjar vi med skogendag igen på tisdagar, så ta på kläder efter väder!

Onsdagen den 20/4 är det studiedag vilket innebär att skola och fritids är stängt hela dagen!

Hemuppgift:
”Mät föremål som är längre än mätstickan”

Med vänliga hälsningar
Monica, Hannah, Elin, Sara, Marie-Louise, Bella, Sandra, Jafar, Roni och Felix