Lpp, Svenska ht15-vt16

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Förankring i kursplanens syfte:

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal så de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

 

Innehåll:

 • Tala, lyssna och återberätta
 • Språkets struktur
 • Några skönlitterära barnboksförfattare
 • Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor

 

Konkretisering av mål:

 • Eleven kan tala i samlingen. Eleven kan lyssna på en saga i grupp och återberätta handlingen i stora drag.
 • Eleven vet vad det är för skillnad på en bokstav, ett ord och en mening. Eleven känner till ljud och form på de flesta bokstäverna.
 • Eleven har fått ”möta” några svenska kända barnboksförfattare.
 • Eleven har fått ”möta” olika former av skönlitterära texter samt sånger.
 • Eleven använder sig av passande ord för att beskriva känslor.

 

Arbetssätt:

 • Samling, där vi tränar att tala, lyssna och återberätta.
 • Bornholm, där vi dagligen tränar på språkets struktur. Bokstavstema där en ny bokstav presenteras varje vecka.
 • Högläsning där barnen får ”möta” svenska kända barnboksförfattare samt olika former av texter.
 • Boklådor med strukturerar arbetssätt från biblioteket.

Bedömning:

Bedömning sker genom samtal, observationer samt det material eleverna arbetat med.

Dokumentation:

Fotografier, lärarens anteckningar samt barnens material sparas som dokumentation.