LPP, Matematik, ht15-vt16

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Förankring i kursplanens syfte
Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Innehåll

 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan användas för att ange antal och ordning.
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland fyrhörningar, trianglar och cirklar.
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Konkretisering av mål

 • Eleven känner igen sifforna 0-9. Eleven kan ramsräkna 0-10. Eleven känner igen ordningstalen 0-10.
 • Eleven känner igen och kan benämna cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
 • Eleven känner igen och kan använda sig av de vanliga lägesorden, så som i, på, framför, bakom, under, över och bredvid.
 • Eleven känner till funktionen av dubbelt och hälften.
 • Eleven kan tillsammans med andra lösa vardagliga problem på ett konkret sätt.

Arbetssätt

 • Arbeta med konkret material.
 • Sagor / Ramsor / Sånger
 • Använda samtliga sinnen i inlärningen.
 • Spela spel / Leka lekar
 • Utepedagogik

Bedömning
Bedömning sker genom bland annat diagnosmaterialet Diamant samt aktivt deltagande.

Dokumentation
Dokumentation sker genom diagnosmaterialet Diamant samt fotografier.