Förskoleklass

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Välkommen till förskoleklass!

I förskoleklassen finns tre basgrupper. I varje grupp arbetar en tidigarelärare och en förskolelärare. Vi har ett nära samarbete med språkstöd och specialpedagog.

Vi bedriver vår verksamhet i samma hus som årskurs 1. Byggnaden ligger bakom huvudbyggnaden och kallas för LB3. Tillsammans kallas vi för team F-1 och samverkar i olika avseenden under hela läsåret.

Vi undervisar temainriktat och lägger stort fokus på ett lekfyllt lärande. Varje vecka har vi en utedag då vi bland annat går ut i skogen. Barnen har även idrott en gång per vecka.

Här kan du läsa det senaste veckobrevet från lärarna.

Här kan du läsa hur vi planerar undervisningen.

Vill du nå oss?
Varje årskurs har en mobiltelefon som lärarna turas om att svara i.
Du kan också prova att ringa till personalrummet.
Personalrum: 016-710 27 56
Direktnummer förskoleklass: 070-086 20 62
Fritids Ekorren: 070-167 28 44
Fritids LFC morgon/ em. omsorg: 070-086 24 66

Vi som arbeter i förskoleklass är: 
Förskoleklass A Monica Rundqvist, lärare
Förskoleklass B Sara Eklund, lärare 
Förskoleklass C Gabriela Hyll, lärare