Utvecklingssamtal och IUP

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Utvecklingssamtal och IUP 

Alla elever och vårdnadshavare bjuds in till utvecklingssamtal varje termin. Alla elever ska ha en egen skriftlig plan för hur de ska arbeta för att nå målen som finns i skolans kursplaner. Planen kallas individuell utvecklingsplan och förkortas IUP. Utvecklingsplanen skrivs av lärare, elev och vårdnadshavare som tillsammans på utvecklingssamtalet bestämmer vad den ska innehålla. Planen utgår från den enskilde eleven och fokuserar på ett arbete som skall göra att eleven gör bättre resultat, oavsett var den befinner sig i sitt lärande.