veckobrev 10 2016

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

Veckobrev v.10

Hej!
Denna vecka har vi tackat av Lisa då hon gjort sin sista arbetsvecka innan mammaledigheten. Vi har även hälsat Monika Wallin välkommen då hon tar över undervisningen i 3C. Monika har tidigare undervist i Svenska som andraspråk i åk 2 och 3 så att alla elever känner henne väl.

Nästa vecka börjar vi med de Nationella proven. Vi kommer att starta med prov i ämnet svenska och svenska som andraspråk. Under de veckor som proven pågår, kommer vi att ha en uppsamlingsdag för de elever som missat provtillfällen på grund av frånvaro. Denna uppsamlings sker på måndagar efter skoldagens slut 14:00.

I matematiken har vi arbetat med geometri, vikt, längd och volym. I svenskan har vi arbetat med synonymer och motsatsord samt avslutat vokaler och konsonanter. Vi fortsätter som vanligt att i läsläxan läsa om, och i skolan skriva om, våra landskapsdjur. Senast har vi skrivit om Härjedalens och Dalarnas landskapsdjur björnen och berguven.

Information från simundervisningen i Vattenpalatset gällande badmössor, elever som glömmer att ta med sig badmössan till simundervisningen får inte bada. Att köpa ny badmössa kostar 25 kr.

Återigen spökar magsjukan bland både elever och personal!
Vi vill påminna alla föräldrar om 48 timmars-regeln. Detta innebär att eleven måste hållas hemma från skolan 48 timmar räknat efter sista symtomet, exempelvis kräkning, för att förebygga smittorisken.


Nästa vecka
Måndag:      Bad för 3A och 3B.
Onsdag:       Bad för 3C.
Torsdag:      Bibliotek för 3A & 3B.

Läxa
Läsläxa.


Vänliga hälsningar!
Ingalill, Niclas & Monika