informationsbrev v 39

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 


Veckobrev v.39

Hej!
Vädret gör sig påmint om att hösten står för dörren. Vi skulle vilja att alla föräldrar försöker se till att skicka med era barn kläder efter väder. Ett extra klädombyte är inte fel dessa regniga dagar. Vi i den stora skolbyggnaden har inte tillgång till torkskåp.

Vi har börjat med läsläxor i årskurs 3. Varje fredag får ditt barn en läsläxa med sig hem som lämnas in torsdagen veckan efter. Texten skall ditt barn kunna läsa med flyt och förståelse. Därför är det viktigt att texten läses fler än en gång och att du låter ditt barn läsa för dig. Lämna en kommentar på läskoret. Vi lärare gör det samma. I läxan ingår även att svara på frågor i det rosa skrivhäftet. Frågorna inklistrade i häftet och frågorna skall svaras på i hela meningar med stor bokstav och punkt.

Vi fortsätter vår resa genom Sveriges landskap och har precis avslutat vår faktatext om Smålands landskapsdjur uttern. Eleverna har gjort egne landskapsdjursböcker som vi varje vecka fyller på med ett nytt djur. I matematiken har vi arbetat med längd och måttenheter samt positionssystemet och ska börja med addition och uppställning med hundratal. I svenskan arbetar vi just nu med en ny text-genre, nämligen sagan. Vi har skrivit gemensamma och enskilda texter utifrån tankekartor. Nästa vecka drar vi igång med NTA, naturkunskap och teknik för alla, och årskurs 2 och 3 kommer denna gång att arbeta med ”Från frö till frö” som behandlar växters livscykel.

Vi vill återigen flagga för föräldramöte måndag 12/10. Mellan klockan 17:30 – 18:30. Information i klassrummet från Åk3 mellan 17:30 – 18.00 och rektorsinformation i matsalen mellan 18:00 – 18.30.

Nästa vecka
Grupp 2 går till biblioteket på måndag.

Läxa
Egen läsläxa med frågor att svara på.

Medskick
Informationsblad angående föräldraråd.


Vänliga hälsningar!

Lisa, Ingalill och Niclas