Månadsbrev september

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Hej föräldrar i åk 2!

Nu har vi arbetat fem veckor på höstterminen och lärare och elever börjar lära känna varandra. Undervisningen har kommit igång bra i alla klasser och barnen arbetar på i de olika ämnena.

Vi arbetar med NTA-lådan frö till frö, från Big bang till stenåldern, läsförståelse och skrivträning. Vi har arbetat mycket med likhetstecknet i matematiken och repeterat en del från tidigare som hälften-dubbelt och udda-jämnt.

 Framför oss nu innan höstlovet har vi ett föräldramöte och utvecklingssamtal.  Föräldramötet är den 12 oktober på kvällstid. Närmare information och inbjudan kommer.

Utvecklingssamtalen ligger under veckorna 42 och 43 under dagtid. Du får en tid då vi tillsammans med ditt barn sitter ner och tittar på ditt barns utveckling. Det är viktigt för oss att du/ni kommer på avsatt tid eftersom det är många vi ska hinna träffa och vi har vikarie för bara de dagarna. Särskild inbjudan kommer.

Vi har nyligen haft en brandövning och barnen var jätteduktiga. Det känns tryggt att de vet hur de ska göra om en brand bryter ut. Den 12 oktober är vi inbjudna till en teater här på skolan ”Solen strålar ner på dig”. Den 14/10 kommer alla tvåor att få åka på skolbio. Då hämtar en buss oss och vi blir skjutsade till Rio-biografen.

Hälsningar från arbetslag 2

Kerstin, Rose-Marie, Malin, Shatha, George, Jocke, Solgerd