Månadsbrev december

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

            

 

 

Hej alla föräldrar!

Avslutningen

Årets julavslutning äger rum ute på skolgården måndagen den 21/12 kl.17.00-17.30. Eleverna behöver samlas i sina klassrum kl.16.40 för att tillsammans gå med sina klasskompisar och lärare.

Årskurs 2 och årskurs 4 ansvarar tillsammans för julavslutningen och kommer att sjunga för övriga elever och föräldrar. En elev i årskurs 2 och en elev i årskurs 4 kommer att presentera kvällens program.

OBS! Det är först en vanlig skoldag på måndagen mellan kl.8.15-13.45. Avslutningen är obligatorisk.

Om det förväntas bli dåligt väder kommer vi att vara inne i matsalen och då kommer vi att ha två avslutningar. Information kommer vid behov.

 Övrigt

Den här terminen har vi arbetat med temat ”Från frö till frö” på våra NTA-lektioner (Naturvetenskap och Teknik för Alla). Eleverna har fått lära sig en hel del genom de olika uppdragen. Vi har pratat om växters betydelse för världen och vi har tittat på olika frukter och grönsaker. Eleverna har delats in i smågrupper och tillsammans planterat ett frö. Vi har följt fröets utveckling till färdig blomma och till frö igen. Under tiden har vi mätt våra växter. Eleverna har även lärt sig en hel del om biet och om hur biet pollinerar andra växter och sprider frön.

Med vänliga hälsningar

Kerstin, Rose-Marie, Shatha och Malin