Svenska

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

Aktuellt

Vi fortsätter att arbeta med Medeltiden. Det är ett ämnesövergripande arbetssätt som kommer rymmer religion, historia, svenska, engelska, bild och NO. Läs mer om arbetsgången i vår LPP nedan.

Lokal pedagogisk plan "Medeltiden"

Lokal pedagogisk plan "Pax"

Lokal pedagogisk plan "En läsande klass"

Medeltiden begrepp 1

Medeltiden begrepp 2

Från och med vecka 47 kommer vi att ha svenska/svenska som andraspråk klassvis. Vi kommer alltså inte att dela upp eleverna i svenska och svenska som andraspråk. Vi tror mycket på att hålla ihop klasserna utifrån det sociala perspektivet. Vi ser också att det är flera bitar som förenar de båda ämnena än vad som skiljer dem åt och har goda erfarenheter av att arbeta med båda kurserna i samma klassrum. Det här tror vi på och ser fram emot!

Anne kommer att ha 5a, Karin 5b och 5c och Petra kommer att ha 5d. Anne och Petra känner ni ju till sedan tidigare. Karin är ny lärare här på skolan och är lärare i ämnena svenska och svenska som andraspråk. Hon har jobbat som lärare sedan 2002 och har jobbat här sedan början av september.