Fritidshem

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På Lagersbergsskolan har vi tre fritidshemsavdelningar, en i varje byggnad.
Dessutom finns en öppen verksamhet för elever i årskurs 4 - 6 som håller till i huvudbyggnaden.
Det finns en fritidsgård i samma hus som idrottshallen.

Fritidshemmens öppettider
Öppethållande för närvarande mellan klockan 6.15 till 18.00.
Öppna verksamheten klockan 14.00 till 16.00.

Välkomna till oss på Eken/Ekorren
Vi tar emot elever i förskoleklass och årskurs ett och finns i samma byggnad som klassrummen.
Vi har delat upp barnen i två grupper.
På Eken arbetar Marja-Lena och Sarah. Vi har ca 30 barn inskrivna.
På Ekorren arbetar Marie-Louise, Elin och Hannah. Vi har ca 40 barn inskrivna.
Telefonnummer till oss är: 070-1672844.

Elever i årskurs 2 och 3 finns i två fritidshem:
Fritidscenter i samma byggnad som idrottshallen, telefon 016-710 26 52
Klassrum i huvudbyggnaden, telefon 016-710 17 12

Öppen verksamhet
Telefon 070-089 37 17

 

Personal
På våra fritidsavdelningar är det sammanlagt ca.140 barn.  Utöver dessa tjänster hjälper vår kökspersonal till med vår morgonomsorg på Lagersbergs Fritidscenter innan förskoleklassen och skolan börjar. Barnomsorgspersonalen arbetar alla lov.

Det är morgonomsorg på LFC och kvällsomsorg på Lb 3.

Målsättning:
Helhetssyn - skola och fritidshem 
Kunskapsträning
Stärka barnets sociala kompetens
Utgå från barnet och dess intressen
Glädje och rörelse

 

Vid behov av fritidshemsplats kontakta barnomsorgsenheten läs mer här