Förväntningsdokument

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

Förväntningar som du som förälder och elev kan ha på Lagersbergsskolan

-Att alla medarbetare stödjer och stimulerar eleverna i
deras lärande och utveckling.
-Att alla elever och föräldrar möts med hänsyn, vänlighet och respekt.
-Att föräldrar och elever känner sig välkomna till skolan.
-Att personal samarbetar kring elevernas hela dag.

-Att ni regelbundet får information om vad som händer
i verksamheten.
-Att skolledningen informerar skriftligt ett par gånger per termin om vad som händer på skolan.
-Att vi inbjuder till föräldramöten minst en gång per läsår.
-Att vuxna finns ute på rasterna.
-Att vi tar kontakt med familjen om något särskilt
har hänt.
-Att vi kontaktar er om ert barn är frånvarande från skolan och ej sjukanmälts.

-Att vi strävar efter bra kvalitet i verksamheten och ständigt arbetar för förbättringar.
-Att vi kontinuerligt utvärderar vårt och elevernas
arbete.
-Att vi inbjuder till utvecklingssamtal minst en
gång per termin.

-Att vår strävan är en lugn och trivsam
inne- och utemiljö.
-Att vi, vid behov hjälper och stödjer eleverna att lösa
konflikter.
-Att vi arbetar aktivt för att förhindra mobbning
och andra former av kränkande behandling.
-Att vi arbetar för jämställdhet.
-Att vi har olika handlingsplaner för mobbning, kriser mm. tillgängliga för intresserade.

Våra förväntningar på dig som förälder

-Att det är du som har huvudansvaret för ditt barn.
-Att du går igenom detta dokument med ditt barn.
-Att du anmäler frånvaro direkt på morgonen.
-Att ditt barn kommer till skolan utvilad, med mat i magen och i rätt tid.
-Att du tar kontakt med oss om något särskilt hänt.
-Att barnet är rätt utrustad för dagens aktiviteter samt klädd efter väder och med ombyten.
-Att du ej låter ditt barn cykla själv till skolan före årskurs 4.
-Att ditt barn använder hjälm vid cykling, skridskoåkning och liknade aktiviteter.
-Att du tar del av informationen/planeringen från
skolan och skickar tillbaka svarslappar i tid.
-Att du hjälper och stödjer ditt barn med dess hemuppgifter och ser till att dessa sköts.
-Att ditt barn blir representerat på föräldramöten.

Våra förväntningar på dig som elev

-Att du tar ansvar för ditt lärande och utveckling.
-Att du visar respekt och uppträder artigt, hänsynsfullt och vänligt mot alla barn och vuxna.
-Att du känner till och respekterar skolans demokratiska mål.
-Att du respekterar att skolans lokaler är arbetsrum under skoldagen där alla har rätt till arbetsro.
-Att du följer skolans trivselregler.
-Att du passar avtalade tider.
-Att du är rädd om dina och andras saker och bidrar
till att det är ordning och reda.
-Att du sköter dina hemuppgifter.

 

Förväntningsdokument
Lagersbergsskolan