Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På Lagersbergsskolan vill vi ta tillvara föräldrars intresse och engagemang och i ett öppet klimat med ömsesidig respekt verka för ökat föräldrainflytande.

Föräldraråd
Vi ser föräldrar som en tillgång i arbetet medatt skapa en trivsam arbetsplats dit barn och personal tycker det är roligt att gå. Trafik, miljö och övergripande skolfrågor aktiverar barn, föräldrar och personal som träffas på skolans expedition 2 - 3 gånger per termin. Mötena protokollförs och anslås i varje klassrum och på skolans hemsida.

Föräldrarådet skall behandla övergripande och principiella frågor som gäller hela skolan/verksamhetsområden.
Aktuell information ges om pågående verksamhet och budget.

Föräldrar på Lagersbergsskolan kan utifrån intresse och behov starta "intressegrupper" med inriktning:
Nu har vi följande samarbeten:
-Trafikgrupp
- Lagersbergs trivselgrupp

Ungefär varannan månad skickas ett informationsbrev kallat Lagersbergsinfo till samtliga hem.

Förväntningar
Lagersbergsskolan förväntar sig att föräldrar samverkar med skolan. Läs vårt förväntningsdokument här