Elevinflytande

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På Lagersbergsskolan har alla elever möjlighet att påverka och förändra. Det gör de genom att ha klassråd och elevråd.

Klassråd
Alla klasser på Lagersbergsskolan har schemalagt klassråd, där diskuterar och beslutar eleverna allt från saker som rör den egna klassen till det som rör hela skolan. Saker som rör hela skolan tas med till elevrådet av klassernas elevrådsrepresentanter som är representerade med en elev från varje basgrupp.

Elevråd
På elevrådsmötena har eleverna möjlighet att diskutera frågor som berör dem och komma med förslag till förändringar/förbättringar av vår verksamhet. Vid mötena skrivs protokoll som skickas ut till alla klasser på skolan. En gång i måndaden träffas representanter från klass 2 till klass 6 tillsammans med rektor och lärare.

Minst en gång per termin träffar elevrådet någon av personalen från skolans restaurang "smått och gott" och diskuterar frågor som handlar om mat och matsalen.
För läsåret 14/15 är Mia Hedin och Tuija Zens representanter för elevrådet.

Elevrådsprotokoll:
Mars 2015

April 2015

Maj 2015