Elevhälsa

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Elevhälsa

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.” ( Skollagen § 3)

Skolans pedagoger och rektor har ansvar för att i samverkan med föräldrar och elever hitta de pedagogiska metoder och hjälpmedel som krävs för att varje barn ska utvecklas på bästa sätt. Tillfälligt eller under längre tid kan elever ha fysiska, psykiska eller sociala funktionsnedsättningar som kräver särskilt stöd. För detta finns en organisation för elevhälsa på varje skola.

Elevhälsan på Lagersbergsskolan består av:


Speciallärare

Inger Henebäck Förskoleklass- årskurs 3

Sirpa Vilmunen åk 3-6

 

Specialpedagog

Åsa Sommarlund

Kurator
Vakant

Socialpedagoger
Maria Rengman Nilsson

Sanna Drigoris

Skolpsykolog 
Wendy Oud

Skolsköterska
Sara Heimdal finns på sin mottagning måndag till fredag