Resultat av Arbetsmiljöverkets tillsyn

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Den 25 november genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion på Lagersbergsskolan. Resultatet visar på 4 mindre brister som måste åtgärdas. Åtgärderna ska ha genomförts senast den 22 mars 2016 när Arbetsmiljöverket kommer tillbaka och har uppföljningsmöte. Här kan du läsa Arbetsmiljöverkets beslut.