Följ ditt barns skolgång via Vklass!

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Från och med höstterminen 2016 kommer vårdnadshavare kunna följa sitt barns skolgång i Vklass. 

Vklass är en digital plattform för kommunikation mellan skolans elever, pedagoger, rektorer, administrativ personal och vårdnadshavare. Vklass används också i kommunikation mellan lärare och elev och som verktyg i undervisningen.

Läs mer nedan:

Hembrev om Vklass på svenska

Hembrev om Vklass på arabiska

Hembrev om Vklass på somaliska