Arbetsmiljöverket inspekterar Lagersbergsskolan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Den 25 november får Lagersbergsskolan, som en av sju skolor i kommunen, besök av Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket kommer att granska skolans systematiska arbetsmiljöarbete. De kommer att ha särskilt fokus på hur skolan hanterar: arbetsbelastning, våld och hot, buller, ventilation samt städning och utrymning av lokaler. De kommer att göra tillsynen utifrån "Checklistan för skola".

Har du barn på skolan och vill lämna synpunkter till oss inför inspektionen är du välkommen att maila mig Annette Johansson, administrativ chef, annette.johansson@eskilstuna.se eller besöka mig på expeditionen.