Om oss

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan
Våra elever kommer från Kjula och Barva; med omgivande landsbygd. Skolan ligger nära skog och natur och på skolgården finns möjlighet till varierad lek. Bygden har en rik kulturell bakgrund med fornlämningar längs Kjulaåsen. Runt Kjula samhälle finns jord- och skogsbruksbygd. Vår härliga utemiljö använder vi i undervisningen. Många elever åker skolskjuts.