Klasser

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

Skolan har en till två klasser per årskurs, vi växer underifrån. Våra klasser är åldershomogena.

Personalen på Kjula skola är organiserade i tre arbetslag.
Team förskoleklass-åk 3, årskurs 4-6 och fritidshemmen.

 

Förskoleklass A

073- 950 00 17, mobilnummer till klassrummet
Charlotte Jennsjö
Lise Träskböle

 

Förskoleklass B

073-950 00 10, mobilnummer till klassrummet

Anna-Lena Sjödin

Emmie Anderlund

 

Klass 1A
070-086 63 63 mobilnummer till klassrummet

Camilla Edin

Anna-Lena Stighagen

Carina Laidla

 

Klass 1B

073-950 00 12  mobilnummer till klassrummet

Isabelle Pernbladh

Anna-Lena Stighagen

Camilla Johansson

Lisa Haglund 

 

Klass 2A

073-950 00 16, mobilnummer till klassrummet

Linda Lindbäck

Martina Granberg Eriksson 

Fredrik Edensten

 

Klass 2 B

076-496 24 70, mobilnummer till klassrummet

Cecilia Colliander

Anna Johansson

 

Klass 3A

073-950 00 11, mobilnummer till klassrummet

Katarina Thunqvist Kåberg

Solveig Almroth

Linus Sundin

 

Klass 4a

Cecilia Angestam

Jasmina Muratovic

 

Klass 4b  
073-950 00 15 mobilnummer till klassrummet

Maria Molander

Caroline Sarendal

 

Klass 5

073-950 00 13 mobilnummer till klassrummet

Mimmi Wahlström

Pierre Welander

 

Klass 6

073-950 00 14 mobilnummer till klassrummet

Oscar Axelsson

Madeleine Zetterström

Malin Bergström

 

Speciallärare

Sofi Modin 073-950 00 33

Susanna Strand 070-086 25 30

 

Idrottslärare

Liga Wallin 073-950 00 24

 

Textillärare

Christina Egersand 073-950 00 33

 

Träslöjdslärare

Rolf Häggkvist 070-167 27 90

 

Musiklärare

Daniel Gildenlöw

 

Bildlärare

Christina Egersand 073-950 00 33

 

Hemkunskapslärare

Christina Egersand 073-950 00 33