Kjula skola

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Lektion med lärare och elever

Kjula skola ligger 12 km nordost om Eskilstuna centrum.

Skolan består av fem byggnader och en stor idrottshall. Vi har cirka 235 elever som går på skolan från förskoleklass till årskurs 6.

 Det finns 40 anställda varav ca 30 pedagoger fördelade på förskoleklass, skola och fritidshem. I anslutning till skolan finns förskolor.