Mat och måltider

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Barn- och utbildningsförvaltningens kök serverar mat till alla barn mellan 1-19 år som går i de kommunala förskolorna och skolorna.

Vi omsätter drygt 40 miljoner kronor varje år i enbart livsmedel.

Vi har 56 tillagningskök och 9 mottagningskök i förskolan och skolan.

Vi serverar ca 12 500 luncher i skolan och ca 4000 luncher i förskolan varje dag.

Vi serverar ca 6000 frukostar och mellanmål i förskolan och skolan varje dag.

Vi kan stå för så mycket som 65-70% av det totala energibehovet under en hel dag för vissa av våra barn/elever.

Förskolan och skolan har enastående möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja bra levnadsvanor och hälsa.

Det gör vi.

Barn- och utbildningsförvaltningen handlade 27% ekologiska livsmedel under 2010.

 

 

Organisation

Barn- och utbildningsförvaltningens måltidsverksamhet består av ca 70 kök. Inom måltidsverksamheten arbetar idag ca 220 personer, vilket motsvarar 7,4 % av barn- och utbildningsförvaltningens personal.

Alla kök är organisatoriskt placerade under respektive skolas/förskolas enhetschef/ledningsgrupp. Utöver gemensamma mål, riktlinjer och upphandlingsregler styr respektive enhetschef över måltiderna. Som stöd till måltidsverksamheten finns två kostkonsulenter centralt placerade i förvaltningen.

Skolans måltidsverksamhet
Inom skolan finns 24 tillagningskök och fyra mottagningskök, med 16 kökschefer inom grundskolan och tre kökschefer inom gymnasieskolan. Tre grundskolor, samt samtliga mottagningskök inom skolan, har enhetschef som närmsta chef.


Förskolans måltidsverksamhet
I förskolan finns 32 tillagningskök, samt 14 ”mottagningskök” (varav nio stycken får maten levererad med transport och ligger i samma byggnad som grundskolas- eller vuxenförvaltnings tillagningskök). I förskolan arbetar 1-4 kockar/ekonomibiträden i respektive kök. Det finns tre stycken kökschefer som ansvarar för två respektive tre förskoleområden vardera.

 

Specialkost

I vetenskapliga undersökningar visar det sig att 2-3 procent av späd- och småbarn har födoämnesallergi, 6-8 procent av förskolebarnen och 10-15 procent av tonåringarna.

90 procent av alla födoämnesreaktioner hos barn orsakas av mjölk, ägg, trädnötter och jordnötter. Bland spädbarn och små barn är allergier mot mjölk och ägg vanligast. Bland äldre barn är jordnötsallergi vanligast.

Allergier och födoämnesöverkänslighet ställer särskilda krav på hantering och servering i förskolan och i skolan. Genom att fylla i och lämna in en specialkostblankett får köket information om de barn och elever med specifika behov. Om ni har frågor eller funderingar får ni gärna ta kontakt med det köket som lagar mat till just ert barn. Glöm inte att meddela köket vid frånvaro.

Den mat som erbjuds barn och elever med specifika behov är ett fullvärdigt alternativ som tillgodoser behovet av energi och näringsämnen enligt gällande rekommendationer. 

Måltidsverksamheten har inte resurser att tillhandahålla specifika önskemål. Det som erbjuds våra matgäster är fullvärdiga alternativ som är anpassat utifrån barnet eller elevens specifika behov.

Nötter, jordnötter och mandel förekommer inte alls i förskolan och skolans lokaler eftersom de kan utlösa svåra allergiska reaktioner.

 

Riktlinjer för mat och måltider

Riktlinjer för mat och måltider inom barn- och utbildningsförvaltningen är ett steg mot goda livsvillkor i visionen 2020 samt att på lång och kort sikt främja folkhälsan.

Läs 
RIktlinjerna i sin helhet. Riktlinjerna togs av barn- och utbildningsnämnden i juni 2009 och grundar sig livsmedelsverkets råd.

Förskolan och skolan har enastående möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja bra levnadsvanor och hälsa. Utgångspunkten i arbetet för en bra folkhälsa är att stärka det som bidrar till god hälsa men också att minska sådant som bidrar till ohälsa. Förutsättningar ska finnas för barn och elever att göra hälsosamma val där förskolan och skolan ska fungera som en stödjande miljö. 

 

Kommunfullmäktige har den 27 januari 2011 beslutat att det ska erbjudas smör och standardmjölk i de förskolor och skolor där det efterfrågas. Det är ett försök som ska utvärderas till halvårsskiftet 2012. I övrigt fortsätter barn- och utbildningsförvaltningen att arbeta efter de riktlinjer för mat och måltider som togs av barn- och utbildningsnämnden i juni 2009 samt ”ÄT SMART”-konceptet. 

 

Vad serveras idag?

I barn- och utbildningsförvaltningens kök arbetar vi efter att laga så mycket som möjligt av maträtterna från grunden, med rena råvaror. I kommunen upphandlas alla råvaror centralt på upphandlingsenheten tillsammans med en kostreferensgrupp bestående av kockar och kostkonsulenter från alla förvaltningar. Råvarorna som alla kök handlar är noga utvalda och kvalitetssäkrade innan de väljs in på Eskilstuna kommuns avtalslistor.

Lunchen som serveras i skolan och förskolan är alltid komplett och följer barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer för mat och måltider.

Till maten serveras en salladsbuffé med minst 5 olika grönsaker, bröd och margarin. Som dryck erbjuds lättmjölk och vatten.

I förskolan serveras en varmrätt, ett flertal råa/och eller tillagade grönsaker. Barnen kan välja mellan lättmjölk eller vatten som måltidsdryck och till maten erbjuds bröd och margarin.

 

Basmatsedeln

Alla skolor och förskolor arbetar efter en gemensam fyra veckors basmatsedel där alla huvudingredienser finns angivna för respektive dag. Inför varje termin arbetar en matsedelsgrupp i skolan och en matsedelsgrupp i förskolan med att ta fram en förslagsmatsedel för respektive målgrupp.

Varje kök kan sedan välja att byta ut föreslagen rätt mot valfri rätt med samma huvudkomponent. Syftet med basmatsedeln är att kvalitetssäkra serveringsfrekvensen av de olika huvudkomponenterna (fisk, fågel, kött, färs, korv, vegetariskt och lever/blodpudding).

Soppa serveras max två gånger på fyra veckar. Alla soppor som serveras är matiga och innehåller minst en tredjedels portion pasta/potatis/ris. Till soppa serveras mjuktbröd med pålägg.

 

Dokument

För mer information om er skolas/förskolas matsedel, se respektive förskolas/skolas hemsida. Matsedel, kontaktpersoner och eventuell övrig information från köket finns utlagd under huvudrubriken ”Matsedel”.