Skolinspektionens granskning

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Skolinspektionen är den statliga myndighet som  har tillsynsansvar för förskolan, fritidshemmen, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Under läsåret 2013/2014 besöker Skolinspektionens Eskilstunas skolor. 

Vi är glada och stolta över att kunna informera om att vi uppfyllde kraven inom de områden som de granskade.

Beslut 2013