Sammanfattning från föräldrastyret 13/4

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Under sista veckan i mars hade Hammargärdet besök av skolelever från Tyskland och England genom Comeniusprojektet. Hela besöket fortlöpte bra. Veckan bestod av lära känna-övningar, studiebesök, Stockholmsresa och diverse samkväm på kvällarna. Studiebesök gjordes på Eskilstuna Energi och Miljö samt på Lilla Nyby, där de tittade på hur den nya sopsorteringen fungerade. Under Stockhomsresan gjorde de ett besök i Hammarby sjöstad som är helt ekologiskt byggd.

Skolan har fått en ny läroplan, Lgr 11, som lärarna för tillfället håller på att arbeta med. Under studiedagar både i juni och augusti kommer de att arbeta med läroplanen.

Vårt fritids kommer att byta lokaler till hösten och flyttar längst ner i ”röda vingen”. Förskolan kommer att ta över fritids gamla lokaler.

Ny policy på Hammargärdet är att utvecklingssamtalen sker inom ramen för lärarnas arbetstid, dvs under dagtid.

Organisationen för hur klasserna kommer att se ut till hösten är inte helt klar än. Ny timplan för lärarna påverkar tjänsteunderlaget på skolan. Mer information kommer senare.

Föräldrastyret ansökte om pengar för inköp av böcker till biblioteket hos Sparbanksstiftelsen Rekarne. Vi ansökte om 10 000 kr och fick hela beloppet. Tillsammans med skolan kommer vi nu att köpa in nya böcker.

Vårloppisen som föräldrastyret anordnade den 7 maj gick bra. Flera klasser och ett par privatpersoner hade bord.

Nästa föräldrastyre är 24 maj.