Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

  

Skolråd

 

Föräldrastyrelsen har blivit ett skolråd på Hammargärdets skola från och med hösten 2014.

 

Syftet med att ha ett skolråd är att vi vill vara länken mellan skolan och föräldrar/elever och skolans personal.

 

Detta innebär att Ni föräldrar får lämna frågor eller funderingar till er klassrepresentant som sedan tar upp det på skolrådet.

 

Valda representanter företräder klassen i samtliga frågor.
Inga enskilda barn får diskuteras utan har man som förälder någon fråga kring det får man ta det med sin mentor.

 

Det skrivs minnesanteckningar vid varje möte som kommer att läggas ut på hemsidan.

 

Skolrådet har 2 möten per termin. Rektor / bitr. rektor är med vid varje möte

 

Representanter:

 

Åk 1 Malin Karlsson

Åk 2-3 Ida Wiberg Ida.wiberg@hotmail.com

Åk 6: Pernilla Olebring pernilla.kalmestadolebring@sigma.se