Hammargärdets skola

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Lektion med läare och elever

Hammargärdet ligger i Stora Sundby, 3 mil väster om Eskilstuna. Vi är en grundskola med 105 barn i förskoleklass till och med årskurs sex, personalen som tar hand om barnen är ca 10 personer. Alberga/Stora Sundby är ett landsbygdssamhälle där de flesta bor i villa eller på lantgård. Hammargärdet invigdes 1995 och är ett bygdens hus med skola, förskola, idrottshall. Lokalerna används flitigt både vardag och helg.

I huset har distriktssköterskan mottagningslokaler. Föreningen Stora Sundby GOIF:s kansli finner du på övre plan.

Våra elever äter skollunch på Skogsgläntans äldreboende, cirka 5 minuters promenadväg från skolan.

Hammargärdet strävar efter att vara en skola med hälsofrämjande profil. Det innebär inte endast fysiska aktiviteter utan en helhetssyn på hälsa och välbefinnande.