Vi som arbetar här

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Så här ser Hållsta skolas organisation ut:

SKOLLEDNING:

Rektor Gabriella Rosell
016-710 51 06
070-086 67 31
gabriella.rosell@eskilstuna.se

EXPEDITION:

Maj-Len Back, skoladministratör
016 - 710 50 21
070 - 167 21 22
maj-len.back@eskilstuna.se

Maria Andersson, skoladministratör
016-710 46 64
070-492 66 29
maria.andersson12@eskilstuna.se

LÄRARE:
Anneli Ringkvist, förskoleklass
Monica Lampinen, förskoleklass
Linn Johansson, åk 1-2, 070 - 086 28 02
Madelene Dahlin, åk 1-2, 070 - 086 28 03
Doriz Zsiga, åk 1-2, 070 - 086 28 07
Susan Persson Payne, åk 3, 070-086 28 08
Anna Bylund, åk 4, 070 - 086 28 04
Christer Lundin, åk 5, 070 - 086 28 05
Sinikka Amnebratt, åk 6, 070 - 086 28 09

Elevhälsa
Skolsköterska:
Eva Johansson
016-710 21 14
eva.johansson13@eskilstuna.se

Kurator:
Catharina Adolfsson, 070-089 30 52
catharina.adolfsson@eskilstuna.se

Skolpsykolog:


Specialpedagog
:
Kristina Gyllengahm, 070-086 27 20
kristina.gyllengahm@eskilstuna.se

FRITIDS:
Monica Lampinen
Kjell Malmgren
Anneli Ringkvist
Sinnika Amnebratt
Inger Gustafsson
Johan Englund
Jill Luthman 

Skolrestaurang
Kökschef är Lina Sjöberg, 070-086 61 01

Hållsta skola är en del av Eskilstuna barn - och utbildningsförvaltning där Hans Ringström är skolchef för grundskolan.
Chef för hela barn- och utbildningsförvaltningen är Åsa Lundkvist.