Vår vision

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Hos oss får du mötas, glädjas och lyckas!

Vi har ett positivt förhållningssätt, höga förväntningar, skickliga pedagoger och ett kreativt lärande. I längden handlar inställningen om att vi alltid väljer att se möjligheter och att vi fokuserar på elevernas bästa egenskaper. Vår förhållningssätt gör att det blir lättare för alla elever att nå goda studieresultat, utifrån sina egna förutsättningar.

 Under vt 2011 togs visionsarbetet upp på skolråd och elevråd. Vi ville veta vilka beteenden elever och föräldrar förknippar med visionen och rubrikerna. Synpunkter från föräldrar och elever samlades in och sammanställdes. På uppstartsdagarna hösten 2011 diskuterade personalen från våra fem skolor det elever och föräldrar kommit fram till.  Önskvärda beteenden under varje rubrik formulerades. Arbetssätt för att nå dessa beskrivs i verksamhetsplanen.

Läsåret 2011/2012 fokuserades på positivt förhållningssätt

Läsåret 2012/2013 har vi höga förväntningar som tema.