Teknik

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Inom tekniken vill vi ge eleverna kännedom om att teknik är ett viktigt inslag i våra liv. Vi vill göra eleverna medvetna om hur olika tekniska lösningar bidragit till att förbättra människans livsvillkor.                                                                                                             
Eleverna ska känna till de vanligast förekommande redskap och tekniska hjälpmedel som vi människor använder oss av.
Eleverna får utföra små konstruktioner med anpassad svårighetsgrad för olika åldrar.