Svenska

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

I ämnet svenska ingår fyra viktiga moment, tala, lyssna, läsa och skriva. Svenskan genomsyrar alla andra ämnen.


Förskoleklassen arbetar med språklekar efter Bornholmsmodellen.


I första klass arbetar eleverna med att lära sig bokstäverna och ljuden. Vi använder då ett läromedel som heter Bågen. Efter att de lärt sig 3-4 ljud börjar vi med sammanljudningen till ord. Detta byggs sedan ut till längre och svårare ord. Varje elev läser texter enskilt med en av oss lärare varje vecka.


I år 2-6 arbetar eleverna med ett material som heter Pilen. Där ingår ordkunskap, stavning, ordbildning, läsförståelse, språklära och meningsbyggnad.
Parallellt med detta arbetar eleverna med litteratur och fri skrivning.