Samhällsorienterade ämnen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

I de samhällsorienterande ämnena ingår geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.

I geografi lär man sig om karta och karttecken i år 3. Man har också ett tema om Sörmland.  I år 4 -6 lär man sig om Sverige och Europa.

I ämnet historia får eleverna i år 3 lära sig om jordens utveckling. De lär sig även om stenåldern och bronsåldern. 

Fyrorna har något som kallas ”Bibeläventyr” med berättelser från gamla och nya testamentet. I alla klasser förekommer etiska samtal.

I samhällskunskap ingår att känna till de viktigaste rättigheter och skyldigheter som gäller varje enskild individ. Vi har också  trafikkunskap och prao.