Matematik

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 I matematikämnet ingår taluppfattning, de fyra räknesätten, geometri, enheter och statistik. Vi arbetar från konkreta/praktiska övningar till det abstrakta.Vi arbetar med laborativt material, spel och problemlösning.


Läromedlet vi använder heter Matte Direkt. Boken Safari används för år 1-3. Den följs av Borgen för år 4-6. Detta ger en gemensam linje, en röd tråd, för hela vår skolas matematikundervisning.