Kunskaper

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Kunskap är ett begrepp som ständigt diskuteras. Att kunskap består av många delar, såsom inhämtade fakta, utvecklade insikter, erfarenheter samt färdigheter (förmåga att utföra handlingar) är något som vi tar fasta på i vårt dagliga arbete.
Vi använder oss av olika inlärningsmetoder för att ta tillvara varje elevs förutsättningar. Individuella utvecklingsplaner tas fram i samband med utvecklingssamtalen som genomförs mellan elev, föräldrar och lärare varje termin. Dessa är en viktig del i varje elevs utveckling.