Hållbar utveckling

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vår skola har tilldelats "Grön flagg" från stiftelsen "Håll Sverige rent".

 Temat vi arbetar med detta läsår är "Klimat och energi".

Målen är:

1. Eleverna skall veta vad energi är och att det finns alternativa energikällor.

2. Minska energiförbrukningen på skolan.

3. Koldioxidbanta.

4. Eleverna ska erbjudas att äta miljövänligt i skolan.

5. Eleverna ska lära sig vad växthuseffekten är.