Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Föräldar till barn i skolan är alltid välkomna att besöka verksamheten. Besöket behöver inte föranmälas.

Alla klasser har minst ett föräldramöte per läsår.

Varje elev har tillsammans med målsman ett utvecklingssamtal per termin. Anteckningarna från utvecklingssamtalet blir elevens utvecklingplan.

Varje föräldragrupp har representanter i skolrådet. Mandatperioden är två år. Skolrådet består av skolledare, skolpersonal, elev-och föräldrarepresentanter. Skolrådet sammanträder två gånger per termin.

Informationsbrev Hållsta skola augusti 2016
PuL

Informationsbrev Hållsta skola juni 2016
Information Vklass